Fri, 11 / 2019 4:41 pm | heliosĐây là phân hệ kế toán tổng họp trên phần mềm kế toán BamBoo.
Phân hệ kế toán tổng hợp để in các báo cáo sổ sách kế toán như là báo cáo như là sổ nhật ký chung, báo cáo tài chính…..

Tham Khảo chuyên mục khác:
Thông tin tiêu dùng
Tin tổng hợp
Làm đẹp

Bài viết cùng chuyên mục