Wed, 10 / 2019 8:44 am | heliosĐịnh nghĩa về kế toán hoàn toàn mới và dựa trên tư duy dành thời gian vào việc quan trọng, ý ở đâu thì khí ở đó. Tập trung vào các thành tố quan trọng của kinh doanh giúp CEO quản lý đơn giản và hiệu quả.

Theo phương pháp nghiên cứu khoa học thì mỗi góc nhìn khác nhau cho ta kết quả khác nhau. Kinh doanh là phải dựa trên góc nhìn của chủ doanh nghiệp. Học kế toán theo góc nhìn của chủ doanh nghiệp là sự khác biệt trong video này.

Khi chúng ta hiểu các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, toàn bộ câu chuyện về kinh doanh và kế toán trở nên rất đơn giản.

Giống như các yếu tố cấu thành lên trái đất thì trong kinh doanh chúng ta cũng có các yếu tố thiết yếu. Trái đất được cấu thành từ nước, không khí và đất thì Doanh nghiệp cũng có 3 yếu tố cơ bản:

Khách hàng
Sản phẩm và
Tiền mặt.

Nếu bất kỳ một trong những yếu tố này là mất tích hay không tồn tài thì chúng ta không có kinh doanh. Chúng ta sẽ không có một doanh nghiệp ngay cả khi chúng tôi có sản phẩm lớn nhất trên thị trường.

Không có khách hàng! bởi vì họ không muốn sản phẩm của chúng tôi hoặc nó quá đắt đối với thị trường mục tiêu của chúng tôi. do đó không có tiền mặt để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục thực hiện.

Tôi nhớ đến Hewlett Packard đã tạo ra công nghệ màn hình cảm ứng vào đầu những năm 80. Một công cụ tuyệt vời trước thời đại của nó. Ngày nay tất cả chúng ta đều sử dụng máy tính bảng và điện thoại di động sử dụng công nghệ màn hình cảm ứng. Hewlett Packard có một sản phẩm không có khách hàng, vì chúng tôi là những khách hàng quen thuộc với việc sử dụng chuột, do đó họ phải tắt sản xuất màn hình cảm ứng.

Khi nào chu trình kinh doanh hoàn tất?

Chu kỳ kinh doanh thuần túy là gì? khi nào doanh nghiệp trở nên hoàn chỉnh? Khi khách hàng vui lòng cung cấp cho bạn tiền mặt và bạn hài lòng với số tiền mặt để đảm bảo doanh nghiệp của bạn có thể tiếp tục thực hiện trong tương lai.
Không có dòng tiền… .. chu kỳ kinh doanh không đầy đủ.

Chúng ta đã nghe về câu nói “30 chưa phải là tết” trong trường hợp này tết là dòng tiền. Không có tiền Không kinh doanh.
Và tóm lại bạn chỉ cần tập trung vào 3 thành tố quan trọng đó là:

Khách hàng:
Khách hàng của bạn là ai và họ nợ bạn hoặc đã trả tiền cho bạn trong quá khứ?
Các nhà cung cấp của bạn là ai (bạn là khách hàng của họ) bạn nợ họ và những gì bạn đã trả trong quá khứ.

Đơn giản vâng?

Sản phẩm:
Sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn có trong kho và những gì đã được bán hết trong quá khứ.
Bạn đã bán bao nhiêu sản phẩm hoặc dịch vụ trong giai đoạn báo cáo hiện tại?

Tiền mặt:
Có bao nhiêu tiền mặt?
Có bao nhiêu tiền mặt trong kỳ báo cáo hiện tại

Đơn giản chỉ cần vào và ra.

Tiền mặt là máu của bất kỳ doanh nghiệp hoặc hộ gia đình nào. Nó phải chảy để giữ cho doanh nghiệp còn sống.
Luôn luôn có nhiều tiền mặt phải chảy vào hơn là chảy ra để đảm bảo bạn có đủ tiền mặt để tiếp tục thực hiện trong tương lai.

Bạn hãy giám sát 3 yếu tố của doanh nghiệp (nhưng đừng nhầm lẫn nó với quy trình đơn giản nhé),

khách hàng
Sản phẩm
Tiền mặt

Chỉ 2 trong số các yếu tố này di chuyển

Sản phẩm
Tiền mặt
Họ phải luôn luôn di chuyển theo hướng ngược nhau.

Sản phẩm… OUT
Tiền mặt
Sản phẩm… IN
Rút tiền
Nếu cả hai yếu tố di chuyển theo cùng một hướng, cả hai đi OUT bạn đang gặp rắc rối.

Vì vậy, kinh doanh là rất đơn giản sự chuyển động của sản phẩm và tiền mặt và kế toán theo dõi 3 yếu tố kinh doanh.

khách hàng
Sản phẩm
Tiền mặt
Và bây giờ là chia sẻ cuối cùng của tôi trong video này.Tiến sĩ Stephen Covey, tác giả nổi tiếng thế giới của “7 thói quen của những người có hiệu quả cao” nói rằng nếu bạn học một cái gì đó và sau đó dạy cho một người bạn hoặc một người nào khác những gì nó là bạn đã học được.

Tìm bạn học của bạn ngay bây giờ và thảo luận về các nguyên tắc đơn giản này.
1/ Kế toán là gì? …….
2/ Kinh doanh là gì?……
3/ 3 yếu tố kinh doanh là gì?
4/ Khi nào chu trình kinh doanh hoàn tất?

Tham Khảo chuyên mục khác:
Thông tin tiêu dùng
Tin tổng hợp
Làm đẹp

Bài viết cùng chuyên mục