Fri, 01 / 2020 11:51 am | heliosTP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2009 – Công ty CP Vĩnh Tường đã triển khai bán 80 căn hộ tại lô C, dự án Căn hộ Tân Tạo tại đường Lộ Tẻ, Phường…

Tham Khảo chuyên mục khác:
Thông tin tiêu dùng
Tin tổng hợp
Làm đẹp

Bài viết cùng chuyên mục